89-600 Chojnice, ul. Młyńska 21
tel. 790 802 902
 

Zakres usług prawnych


Kancelaria radcy prawnego oferuje między innymi pełną obsługę prawną przedsiębiorstw.


Obsługa ta dotyczy:

  • doradztwa prawnego, w tym zarówno ustnych jak i pisemnych porad, wydawania opinii, przygotowywania projektów umów, opracowywania pism procesowych, uczestnictwa w negocjacjach, czy reprezentowania klienta w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych, a także przed organami i innymi podmiotami, oraz
  • obsługi w zakresie spraw pracowniczych.
Pomagamy w zakresie windykacji należności – m.in. w kwestii sporządzania wezwań do zapłaty czy mediacji z dłużnikami i wierzycielami.

Oferujemy także pomoc przy zakładaniu i rejestracji spółek handlowych oraz innych przedsiębiorców, a także przy ich łączeniu, przekształcaniu formy prawnej działania danych podmiotów, likwidacji i składaniu wniosków o ogłoszenie upadłości (w tym upadłości konsumenckiej).

Radca prawny pomoże w sprawach cywilnych, w sprawach m.in. o odszkodowanie, które mogą się łączyć z wypadkami, np. komunikacyjnymi, wypadkiem przy pracy, czy wypadkami w miejscach publicznych (np. poślizgnięcia, potknięcia). Doradzimy też w przypadku spraw z szeroko pojętego prawa medycznego, dotyczących m. in. błędów w sztuce lekarskiej. W naszej kancelarii zajmujemy się również sprawami związanymi z odszkodowaniem dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Innym rodzajem spraw, którymi się zajmujemy to postępowania dotyczące spadków – wiążą się one najczęściej ze sporami o współwłasność, sprawami o zachowek, odrzucenie spadku itp.

W naszej ofercie znajduje się także prowadzenie spraw dotyczących prawa nieruchomości – pomożemy m.in. w postępowaniach dotyczących zasiedzenia czy zniesienia współwłasności, sprawach wieczystoksięgowych, sprawach o eksmisję.

Wesprzemy również w przypadku wątpliwości w postępowaniach egzekucyjnych – zajmiemy się zarówno sporządzeniem wniosków o wszczęcie egzekucji, wniosków o zwolnienie spod egzekucji, jak i dochodzeniem wierzytelności w postępowaniu komorniczym. Zajmujemy się również prawem mieszkaniowym - sprawami związanymi z najmem lokali, prawem spółdzielczym, czy też odrębną własnością lokali.

Jeżeli chodzi o sprawy rodzinne i opiekuńcze, oferujemy usługi w postępowaniach m.in. o rozwód, zajmujemy się sprawami o podział majątku, ustanowienie władzy rodzicielskiej, uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi, czy ustalenie alimentów. Prowadzimy sprawy o separację i ustanowienie rozdzielności majątkowej. Pomożemy w sprawach związanych z ustaleniem i zaprzeczeniem ojcostwa, a także sprawach o ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie oraz przywrócenia władzy rodzicielskiej.

W sprawach związanych z prawem pracy reprezentujemy klientów przed sądami w postępowaniach m.in. o wynagrodzenie za pracę, odszkodowanie, przywrócenie do pracy, mobbing. Radca prawny zapewni Państwu profesjonalne doradztwo w sporządzeniu wszelkich pism, procesowych i nieprocesowych, doradzi przy sporządzaniu umów (a także dokona analizy gotowych już umów) zarówno dotyczących obrotu gospodarczego i współpracy handlowej a także umów o pracę czy zlecenie.

Radca prawny, podobnie jak adwokat, posiada wszelkie uprawnienia do zastępowania Państwa przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz urzędami państwowymi.